Routes
 

Wildplukwandeling Wieringen

Wildplukwandeling Wieringen

 
Wandelroute vanuit Hippolytushoef (8,9 km)
 
Oogsttijd: maart - mei
juli - oktober
 
Ingrediënten: meidoornbessen, bramen, meidoornblad, meidoornbloem
 
Startpunt

De route start en eindigt op het Kerkplein (voorzijde kerk) in het centrum van Hippolytushoef.

Van deze route kunt u ook een folder downloaden.

Routebeschrijving

Deze wandeltocht brengt u vanaf het startpunt in het centrum van Hippolytushoef langs de waddenkust met de en door het zachtglooiende landschap van het voormalige eiland Wieringen. Kijk naar de trekvogels bij het het Normerven, ga terug in de tijd van de Vikingen bij Westerklief en pluk ingrediënten voor een salade of een heerlijke meidoorncrumble. Voor aanvullende ingredienten kunt u terecht bij de Biologische Boerderijwinkel de Hippolytushoeve en de winkels in het centrum van Hippolytushoef.

Vertrek in noordelijke richting en loop door de Nieuwstraat. Ga vervolgens linksaf de Kremersweg in. Sla aan het eind van de weg linksaf naar de Noorderlaan. Na 300 meter gaat u rechts naar de Marskeweg. Vervolgens gaat u linksaf naar de Marskedijk. Loop 2 km over de dijk. 

Halverwege de dijk treft u een vogelkijkscherm aan, van waaruit u over de Normerven kunt kijken.

Daarna slaat u linksaf naar de Singelweg. Na 350 m vindt u rechts de Noorderbuurt. Hier is op huisnummer 17 de boerderijwinkel van de Hippolytushoeve gevestigd. 

Na een eventueel bezoek aan de boerderijwinkel vervolgt u de route over de Singelweg. Sla linksaf naar de Normerpolderweg. Na 500 m neemt u rechts het fietspad onder de Rijksstraatweg door. Ga linksaf naar de Koningsweg en rechtsaf naar de Hollebalgweg. 

Vikingschat van Wieringen
Aan de westzijde van de weg is het weiland waar vanaf 1996 drie Vikingschatten zijn gevonden. In de grond bevond zich een zilverschat die in een aardenwerk pot was opgeborgen. De pot was tijdens grondwerkzaamheden deels kapot gegaan en een deel van de zilverschat was verderop terechtgekomen. Maar beide delen hoorden zonder twijfel bij elkaar. De schat bestond uit zilveren sieraden en munten en was beslist niet gering. Zij bevatte 1700 gram zilver. De datering van de schat is rond 850. Nadien zijn nog twee muntschatten gevonden. Deze zijn te zien in het Vikinginformatiecentrum in Den Oever.

De steen van Westerklief
Aan de linkerzijde van deze weg ligt de steen van Westerklief, een zeer grote zwerfkei, werd gezegd dat ie zich zou omkeren als hij de kerkklok hoorde slaan. Tegen de kinderen werd vroeger gezegd dat ze geen gekke bekken mochten trekken want als “de hond blaft, de klok slaat en de steen een slag in het rond draait, blijft je mond zo staan!” De steen van Westerklief is een raadselachtig object. Dat de steen door het landijs is meegenomen is wel duidelijk, maar wie de steen rechtop heeft gezet en waarom is onbekend. Een functie als een soort ‘Menhir’ zoals die in Bretagne wordt aangetroffen is niet waarschijnlijk. In de omgeving zijn geen andere ’staande ‘stenen. Tijdens de laatste ruilverkaveling is de steen verplaatst van het midden van de akker naar de rand van de weg. Als er al van een magische betekenis sprake was dan is die daarmee verdwenen. We kunnen de steen nu wel beter bekijken.

Ga daarna links bij de Klieverkruisweg. Deze gaat over in de Hippolytushoeverkruisweg. Bij de kruising gaat u linksaf naar de Kon. Julianalaan. Linksaf bij de parallelweg en direct rechts onder de Rijksstraatweg door. Neem links de Koogerweg en ga vervolgens rechts bij de Koningsstraat. Linksaf de Elfstraat in en u komt uit op het Kerkplein aan de achterzijde van de kerk.

Deze route is samengesteld door Landschap Noord-Holland.

Bijzonderheden

Normerven

Het Normerven is een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels. Bij hoogwater komen hier duizenden vogels rusten: grote aantallen scholekster, kluut, rosse grutto en kanoet, maar ook bontbekplevier, bonte strandloper en kleine strandloper. In de nazomer zijn hier ruiende bergeenden waar te nemen en ‘s winters ook eiders en aalscholvers.

__________________________________________________________

Winkel

​Biologische Boerderijwinkel de Hippolytushoeve Noorderbuurt 17 Westerland
Openingstijden:

Zaterdag van 9.00 - 14.00 uur

www.hippolytushoeve.nl


Let op! Pluk en verzamel met respect, liefde en gezond verstand. Niet langs drukke wegen en plekken waar met bestrijdingsmiddelen wordt gespoten. Respecteer andermans eigendommen, volg aanwijzingen van de grondeigenaar of boswachter op en pluk met mate: alleen voor eigen gebruik en dus niet voor commerciële doeleinden. Laat altijd wat staan, hangen of groeien voor mensen en dieren die na jou komen. Gebruik een goed geïllustreerde flora of raadpleeg het internet als je planten en paddenstoelen nog moet leren kennen. Bij twijfel over de planten, bessen en paddenstoelen: laten staan!

De inhoud van de routebeschrijving en de bijbehorende recepten vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de samensteller van deze route.
 
print route print route