Artikel
 

Historische kern Ressen

Historische kern Ressen

 

Historische kern Ressen

De geschiedenis van het dorp Ressen gaat terug tot voor het begin van onze jaartelling. Voor zover bekend zijn twee hoger gelegen terreinen, oeverwallen langs voormalige waalarmen, de oudst bewoonde delen. Opgravingen hebben sporen aangetoond van Bataafse bewoning uit de eerste eeuw voor en de eerste drie eeuwen na Chr.

Uit archeologische vondsten kan worden afgeleid dat beide gebieden vanaf ca 700 voor Christus permanent werden bewoond. Na de Romeinse tijd was Ressen eigendom van Frankische koningen. In deze periode moet de naam Rexna (= Koningshof) zijn ontstaan. De huidige naam van het dorp is mogelijk hiervan afgeleid.

Aan het einde van de zevende eeuw kwam Ressen in handen van de Abdij van Atrecht en spoedig daarna kreeg Ressen zijn eerste (houten) kerkje.

Een gedeelte van Ressen is per 1 januari 1997 toegevoegd aan de gemeente Nijmegen, als onderdeel van de Vinex-locatie Waalsprong. Dit deel, Ressen (Nijmegen), is een buurtschap dat inmiddels als woonwijk van Nijmegen wordt beschouwd en ongeveer dertig huizen telt. Na een milieueffectrapportage zijn nieuwbouwplannen in het gebied van Ressen afgeblazen. De opdeling van het dorp leidde in de jaren negentig tot veel protesten van de inwoners. In 1995 werd de vereniging Dorpsbelangen Ressen opgericht die ervoor heeft geijverd om de samenhang van het dorp te behouden. De vereniging wist de bestuurlijke tweedeling niet te verhinderen, maar een aantal nieuwbouwverdichtingsplannen in het dorp is uiteindelijk niet gerealiseerd en er kwam een plan Beschermd Dorpsgezicht tot stand.

Centraal hierin staat de 12e eeuwse kleine romaanse kerk, grotendeels van tufsteen. En nog twee monumentale boerderijen: de Woerdt en het Grote Meer.