Routes
 

Heerlijkheden uit Bergen en Egmond

Heerlijkheden uit Bergen en Egmond

 
Fietsroute vanuit Bergen (31,3 km)

Oogsttijd: maart - juni
september - december
 
Ingrediënten: duindoorn, smalle weegbree, vlierbessen
 
Startpunt

Startpunt is de Biologische eetwinkel Estafette Bergen, Dorpsstraat 7, 1861 KT Bergen

Openbaar vervoer:

Trein tot Alkmaar en daar bus 6 richting Bergen NH tot halte ‘Plein’ in Bergen. Vervolgens 5 min. lopen naar Fietsverhuur Bergen, Breelaan 46, 1861 GG Bergen.

Tel: 072-5898248

E-mail: fietsverhuurbergen@quicknet.nl

www.bergenfietsverhuur.nl/

Routebeschrijving

Fiets vanuit het centrum via de Zeeweg naar Bergen aan Zee.

Sla daar linksaf de Parkweg in, vervolgens de Woudweg die recht naar het zuiden gaat. Volg de Woudweg tot aan de Herenweg. Ga daar rechtsaf naar Egmond aan den Hoef.

Vervolg de route via Egmond aan Zee naar Egmond Binnen.

Fiets om de abdij heen, via Abdijlaan, Kloosterlaan, Luilaantje rechtsaf naar de Doelen. Sla linksaf naar de Hogedijk en vervolg de route volgens het kaartje in noordelijke richting totdat u weer bij het startpunt bent.

Deze route is samengesteld door Landschap Noord-Holland.

Bijzonderheden

Gebiedbeschrijving: Noordhollands Duinreservaat

Het Noordhollands Duinreservaat strekt zich uit van Bergen aan Zee tot aan Wijk aan Zee (20 km lang en variërend 2,5 tot 5 km breed). Het gebied heeft sinds 1920 de functie voor de drinkwatervoorziening in de provincie Noord Holland. Het Noordhollands Duinreservaat is een gevarieerd duingebied. De oudere duinen zijn begroeid met soorten zoals dauwbraam, duindoorn en kruipwilg. De droge duinen worden afgewisseld door natte, zoete duinvalleien. Tussen Egmond en Bergen ligt de kalkgrens, dit is een overgang van kalkrijke zandbodems naar kalkarme zandgrond. Dit komt in de vegetatie onder meer tot uiting door een toename van heide naarmate men meer noordwaarts gaat.

De bijzondere natuur hangt direct samen met het karakter van het landschap. Over zee komend brengt de westenwind zout mee. De begroeiing van de meest westelijke duinen heeft het daardoor moeilijk; struwelen en bosjes groeien maar heel langzaam. Achter de zeereep is het luwer en hier slaat het meegenomen zout neer. Verder landinwaarts ontstaat er bos. Grofweg zijn er drie stroken te onderscheiden. Zeereep met zeeduinen, middenduin met struweel en binnenduinbossen. Direct langs de kust groeien plantensoorten die goed tegen zout en wind kunnen en die kalk nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld helm, zeewinde en de zeldzame blauwe zeedistel. In de valleien staan onder andere kruipwilg, parnassia, moeraswespenorchis en watermunt. Meer naar het binnenland ligt open struweel met duindoorn, kardinaalsmuts, wilde liguster en bramen. Daarnaast is er een aanzienlijk oppervlak aan droge duingraslanden waarin onder ligusterstruweel zandviooltje te vinden is. Aan de oostkant van het gebied is bos ontstaan van soorten als abeel (zilverpopulier), eik en iep.

Een heel aparte flora treffen we aan in het ‘zeedorpenlandschap’ bij de oude zeedorpen, zoals Egmond aan Zee. Hier bevindt een kleinschalige mozaïek van (deel voormalige) akkers en graslanden op ontkalkte duinen. Hier droogden de vissers hun netten en verbouwden de dorpelingen groenten en aardappelen. In de loop der jaren ontwikkelde zich een kenmerkende plantengemeenschap met bijzondere en zeldzame soorten als grote tijm en beemdkroon. Het Noordhollands Duinreservaat is rijk aan zeldzame vlindersoorten zoals duinparelmoervlinder, bruine eikenpage en kommavlinder.

Bezienswaardigheden op de route

Slot op den Hoef, Slotweg 19, 1934 CM Egmond aan den Hoef

In het jaar 977 ontstond achter de duinen het dorp Egmond aan Zee. Het riddergeslacht van Egmond, het Huis van Egmont, vestigde zich op een grote boerderij (hoeve) ten noorden van de abdij. Uit deze hoeve ontstond de plaats Egmond aan den Hoef en in de 11e eeuw het slot van de graven van Egmond.

In 1573 werden de abdij en het kasteel op bevel van Willem van Oranje verwoest door de Geuzen onder leiding van Diederik Sonoy. Met de bezittingen van de abdij werd de oprichting van de Universiteit van Leiden gefinancierd. Het kasteel, dat eerst nog gedeeltelijk bewoonbaar was, werd in 1798 verkocht voor de sloop, met uitzondering van de Rentmeestertoren. Ruim dertig jaar later viel ook deze toren onder de slopershamer, op het fragment na dat er nu nog staat. De fundamenten van het slot Egmond zijn in de jaren dertig van de 20e eeuw opgemetseld. Ze zijn samen met het restant van de Rentmeestertoren, omgeven door de slotgracht, nog te bezichtigen in Egmond aan den Hoef. De oude slotkapel, gelegen naast de slotruïne, is in de twintigste eeuw hersteld.

St. Adelbertabdij, Vennewatersweg 27, 1935 AR Egmond-Binnen

Openingstijden:

Ma t/m Za 10.00 - 17.00

Tijdens kerstexpositie dagelijks geopend t/m 5 januari m.u.v. feestdagen

www.abdijvanegmond.nl

De Egmondse abdij werd aan het begin van de 10de eeuw gesticht, door graaf Dirk I. Rond 950 kwamen er monniken uit Gent. Een van de belangrijkste geschiedenisboeken van de Middeleeuwen, de Egmondse annalen, werd rond 1100 te Egmond samengesteld. De middeleeuwse geschiedenis van de Abdij eindigt in 1573, wanneer de Geuzen de abdij in brand steken. Nog eeuwenlang staan de ruïnes van de Abdijkerk in de velden bij Egmond. In 1800 worden ook deze laatste herinneringen wegens bouwvalligheid gesloopt.

In de 20ste eeuw werd het klooster herbouwd. Op 23 augustus 1935 werd de Priorij van St.-Adelbert door monniken uit Oosterhout opnieuw bevolkt. In 1950 volgde de verheffing tot abdij, in het aanzienlijk uitgebreide gebouw. In 1945 werd gestart met het maken van kaarsen. Het succes van de kaarsen- en keramiekfabriek leidde tot de uitbreiding van de activiteiten met een monastieke winkel, een religieuze boekhandel, een museum en een tentoonstellingsruimte, waar regelmatig exposities worden gehouden.

___________________________________________________________

Winkels

Biologische eetwinkel Estafette Bergen Dorpsstraat 7 Bergen
www.estafettewinkel.nl

Openingstijden:

Ma t/m Vr 08.30 - 18.00
Zaterdag 08.30 - 17.00

Zorgboerderij de Klompenhoeve Hoeverweg 7 Egmond aan de Hoef
www.klompenhoeve.nl

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag van 13.00 - 16.00 uur
zaterdag van 12.00 - 15.00 uur.

De Noorderhoeve Duinweg 125 Schoorl
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur 
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

www.noorderhoeve.nl


Let op! Pluk en verzamel met respect, liefde en gezond verstand. Niet langs drukke wegen en plekken waar met bestrijdingsmiddelen wordt gespoten. Respecteer andermans eigendommen, volg aanwijzingen van de grondeigenaar of boswachter op en pluk met mate: alleen voor eigen gebruik en dus niet voor commerciële doeleinden. Laat altijd wat staan, hangen of groeien voor mensen en dieren die na jou komen. Gebruik een goed geïllustreerde flora of raadpleeg het internet als je planten en paddenstoelen nog moet leren kennen. Bij twijfel over de planten, bessen en paddenstoelen: laten staan!

De inhoud van de routebeschrijving en de bijbehorende recepten vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de samensteller van deze route.
 
print route print route
fietsroute Fietsroute vanuit Bergen (31,3 km)
wanneer oogstenOogsttijd
maart - juni
september - december
Winkel voor aanvullende ingrediëntenWinkel voor extra ingrediënten
  • Biologische eetwinkel Estafette Bergen
  • De Noorderhoeve
  • Zorgboerderij de Klompenhoeve
streekrecepten
Streekrecepten
Duindoorn
bijbehorende recepten
Overige recepten
 
verder lezen
Verder lezen