Artikel
 

De Bellet

De Bellet

 

Ten zuidoosten van Epen ligt tussen het Vijlenerbos en de Belgische grens, en grenzend aan het natuurgebied Cottessen, de Bellet. Een magnifieke hoogstamboomgaard, enkele vochtige bosjes en Geulweiden en een vakwerkboerderij, behoren tot het eigendom, dat 37 ha beslaat. Ook de Heimansgroeve behoort tot dit natuurgebied. De terreinen zijn sinds eind 1992 in bezit van Stichting het Limburgs Landschap.

De hoogstamboomgaard behoorde oorspronkelijk bij de Bellethoeve. Er groeien meer dan 350 appel-, peren- en enkele pruimenbomen. De huidige hoeve (die geen eigendom van de Stichting is) is in 1732 gebouwd in opdracht van de overste van het nonnenklooster in Burscheidt. De boomgaard was tot 1989 in gebruik bij Sjang Crombach. Na zijn overlijden, hebben de erven Crombach er in toegestemd de boomgaard, de Heimansgroeve en de Geulweiden aan Stichting Het Limburgs Landschap te verkopen. De boomgaard wordt onderhouden door de 'Vrienden van de Bellet' en de 'Pomologische Genootschap Limburg'. Er is een heraanplantplan gemaakt om de opengevallen gaten op te vullen met oude rassen. Daartoe zijn al meer dan 100 nieuwe bomen geplant. Het fruit wordt geraapt en verwerkt tot appelsap en Eau de Vie de Limbourg een soort Calvados. Op de hellingen zijn bronnen aanwezig. Er is een aantal populieren gekapt zodat in de nabije toekomst meer bronweiden en natuurlijke bronbosjes kunnen ontstaan. In de Geulweiden speelt het beekwater een rol. Vooral aan de overkant van de beek, net buiten het reservaat, kan de zinkflora worden gevonden. Zinkflora is aangepast aan het groeien op met zware metalen 'verontreinigde' gronden; in dit geval worden deze metalen uit in Belgiƫ gelegen mijnen door de Geul aangevoerd en in het winterbed van de beek afgezet.

Tot het reservaat behoort ook het oudste stukje Nederlandse bodem, dat bovengronds goed zichtbaar is: de Heimansgroeve. Enkele zichtbare bodemlagen zijn ontstaan in het Carboon, ca 270 miljoen jaar geleden. Een monumentale vakwerkboerderij, hoeve Birven, maakt sindt 1999 deel uit van het bezit van Stichting het Limburgs Landschap. In elk geval bestond deze boerderij al in de 18e eeuw. Een oude koopakte is hiervan een goed bewijs. Op dit moment bevindt zich in het pand een vakantie-appartement.

 

Op de hellingen zijn bronnen aanwezig. Er is een aantal populieren gekapt zodat in de nabije toekomst meer bronweiden en natuurlijke bronbosjes kunnen ontstaan. In de Geulweiden speelt het beekwater een rol. Vooral aan de overkant van de beek, net buiten het reservaat, kan de zinkflora worden gevonden. Zinkflora is aangepast aan het groeien op met zware metalen 'verontreinigde' gronden; in dit geval worden deze metalen uit in Belgiƫ gelegen mijnen door de Geul aangevoerd en in het winterbed van de beek afgezet.

Tot het reservaat behoort ook het oudste stukje Nederlandse bodem, dat bovengronds goed zichtbaar is: de Heimansgroeve. Enkele zichtbare bodemlagen zijn ontstaan in het Carboon, ca 270 miljoen jaar geleden. Een monumentale vakwerkboerderij, hoeve Birven, maakt sindt 1999 deel uit van het bezit van Stichting het Limburgs Landschap. In elk geval bestond deze boerderij al in de 18e eeuw. Een oude koopakte is hiervan een goed bewijs. Op dit moment bevindt zich in het pand een vakantie-appartement.