Routes
 

Bieslandse Bessenroute

Bieslandse Bessenroute

 
Startpunt

Parkeerplaats aan de Korftlaan, Delft

Het startpunt is met OV bereikbaar via: Buslijn 61 Veolia halte Bieslandsekade.

Routebeschrijving

Deze route is samengesteld door Bureau Mens & Groen in opdracht van De Groene Motor

LA = LinksAf; RA=RechtsAf; RD=RechtDoor; ri=richting; straatnaam tussen () betekent dat er niet direct een bordje met die naam zichtbaar is.

Tijdens deze wandeling passeert u Café du Midi waar o.a. biologisch vlees van Hoeve Biesland wordt geserveerd.

Loop de Korftlaan verder uit richting de camping De Delfstse Hout. Neem voor de camping LA het Bieslandse pad (asfaltpad met brug over het water).

Langs het Bieslandse pad staan vlierstruiken

Neem bij de viersprong het voetpad (met het bordje voetpad, is de 2e R). Steek het ruiterpad over en ga bij de kruising RD. Bij de Y-splitsing LA. Steek het asfaltpad over en ga RD. Aan je rechterhand ligt een waterpartij. 

Langs het pad staan meidoorns; in het gras vind je o.a. witte klaver.

Het pad buigt naar L.

Vlak voor een kruising met asfaltpad vind je rechts sleedoorn

Ga RA het asfaltpad op. Het pad buigt R, blijf het pad volgen. Pad buigt naar L; neem het 1e pad RA (bij een wit paaltje). Weer 1e pad RA met eveneens een wit paaltje. Bij ruiterpad RD en direct daarna RA bij bord fietspad RA. Pad buigt naar L. Bij de Y-splitsing R aanhouden en pad langs het water volgen. Zijwegen negeren.

In grasveld langs het pad o.a. smalle weegbree, rode klaver. Verderop links een groep grove dennen. Nog weer verder bij bomenweide in het gras o.a. madeliefje, klavers, paardenbloem. In de oevers en verderop langs het pad springbalsemien.

Bij kruising met asfaltpad RD. Pad buigt L. Neem 1e pad RA, je komt uit bij een grote waterpartij, ga LA door het gras langs het water en aan einde weer paadje LA.

Langs de oever groeit watermunt, langs het paadje aan het einde look-zonder-look.

Bij de T-splitsing RA; pad L negeren. Neem 1e pad RA (bij een picknickbank) en volg geruime tijd het pad langs het strand en water (aan je rechterhand). Aan het einde bij de T-splitsing RA.

Bij de T-splitsing vind je hondsdraf.

Negeer zijwegen en blijf het voetpad volgen. Ga RD bij de kruising met asfaltweg.

Langs het pad tref je rozenstruiken.

Het pad buigt R. Ga bij de Y-spliting R. Pad buigt daarna L (pad naar L negeren). Bij kruising asfaltpad RA en bij volgende kruising RD het fietspad verder volgen. Ga vervolgens LA ri de asfaltweg (bij bord P7) en ga op de asfaltweg RA, de weg buigt L, ga daarna LA Bieslandseweg in. Volg deze weg RD en ga aan de rechterkant het voetpad op tussen de bomenrijen bij het bord 'Staatsbosbeheer Bieslandse Bos'. Neem het 1e pad LA door de weg over te steken. Daar staat eveneens een bord 'Staatsbosbeheer Bieslandse Bos'. Neem vervolgens het 1e pad RA.

Langs het pad: vlier en brandnetel.

Het pad buigt naar L (negeer zijweg naar R). Bij kruising (4sprong) RA. Pad L negeren en RD gaan. Je komt weer uit op de asfaltweg. Steek deze over en ga direct LA. Neem dan het 1e pad RA naar het grote houten hek.

Verderop dit pad staat volop vlier en brandnetel.

Het pad buigt L. Op T-splitsing bij een bankje RA. Volg het pad en ga RD bruggetje over. Je komt verderop langs een waterpartij en een soort van tribune gemaakt van gestapelde grote stoeptegels. Het pad buigt L. Kort daarna RA door een hek de brug over. Je komt op een asfaltfietspad. Ga daar RA Noordkade (bordje groene fietsroute ri Pijnacker).

Volg geruime tijd dit fietspad langs het water met prachtige uitzichten over de Bieslandse polder.

In de oever groeit op diverse plekken watermunt.

Aan het einde op de driesprong RA (fietsbord ri Delftse Hout). Ga de brug over en daarna LA. Bij de driesprong (kruising Noordkade-Virulypad) RD door een klaphekje langs bordje 'Staatsbosbeheer Bieslandse Bos'. Kort daarna RA over een kade evenwijdig aan het fietspad.

Onder de bomen beneden links groeien zeer veel brandnetels.

Volg de graskade helemaal tot het einde bij een klaphek naar een asfaltweg, negeer alle zijweggetjes. Bijna aan het einde bevindt zich links (over de sloot) een P-Plaats van Staatsbosbeheer.

Bij deze P-Plaats bevindt zich een notenboomgaard. De boomgaard is uitsluitend toegankelijk als het hek geopend is, anders gesloten.

Door het klaphek gaand kom je op een asfaltweg, steek deze over en ga RA Noordeindseweg. Neem het wandelpaadje naast de weg. Je komt langs een vogelkijkscherm.

Aan het einde waar de asfaltweg L gaat, de weg oversteken het fietspad op. Ga LA ri een P-plaats (ri boom met geel/rode markering) ri een voetpadbordje en prullenbak. Houd L aan (pad evenwijdig aan de asfaltweg van de Korftlaan). Bij de T-splitsing LA brug over, 1e pad RA. Bij de Y-splitsing LA. RD bij pad naar R (bij prullenbak). Vlak voor de asfaltweg paadje RA.

Langs dit pad rozen en sleedoorn.

Bij kruising schuin L gaan, een asfaltpad langs een sloot. Ga de brug over en direct daarna LA langs een rij knotwilgen. Bij zijwegen steeds RD, blijf het pad met de betonnen paaltjes volgen. Het pad buigt R, bij asfaltpad LA. Op de T-spltsing bij een slagboom LA. Je bent weer op het Bieslandsepad. Volg het pad en ga de brug over terug naar de Korftlaan en beginpunt. 

Bijzonderheden

Gebiedsbeschrijving

Een belangrijk deel van deze beschrijving is ontleend aan De geschiedenis van de Polder van Biesland noitdorpsche-historien.nl/.

Op de plek waar nu de Delftse Hout ligt, lagen vroeger de weilanden van de Bieslandse Bovenpolder, daterend uit 1450. De biezenplanten die hier ooit in groten getale groeiden hebben het gebied zijn naam gegeven.

De Laat-Middeleeuwse ontginning van het toenmalige veengebied bestond uit het opwerpen van kaden en het graven van vele watergangen om het natte gebied droger te krijgen. In het begin werd de polder voornamelijk gebruikt voor akkerbouw, maar door de ontwatering klinkte het veen in (zakte de veegrond). De daarmee gepaard gaande vernatting zorgde ervoor dat het gebied vanaf ongeveer 1500 voornamelijk bestond uit weide- en hooilanden en steeds meer gebruikt werd voor veeteelt.

Turf (gedroogd veen) was in de Gouden Eeuw (17e eeuw) een belangrijke brandstof voor de economische activiteiten in Delft en andere steden (distilleerderijen, bierbrouwerijen, porseleinfabrieken, de lakenproductie, maar ook de pannen- en baksteenindustrie groeiden snel). Het leidde tot vervening (afgraven) van de omringende veengebieden. Door middel van een net, met ijzeren beugel of ring bevestigd aan een lange houten steel, trok men vanaf de kant of vanaf een boot de onder water gelegen turf op de kant. Kort na 1700 verandert de polder in een grote plas. Vanwege de toenemende onderhoudskosten van wegen en kaden ontwikkelde rond 1775 het ambachtsbestuur van Biesland plannen tot het droogpompen van de plas.

Het droogmaken gaf echter problemen met de uitwatering van de laaggelegen droogmakerij. Daarom besloot men de oorspronkelijke Bieslandse polder in 1801 te splitsen in twee afzonderlijke polders. Het hooggelegen deel ten zuidwesten van de Loetwatering kreeg de naam Bieslandse Bovenpolder, het deel ten oosten hiervan de Polder van Biesland.

Gedurende de eerste helft van de 19e eeuw werden ook deze veenlanden uitgeveend. De hierdoor ontstane veenplas kwam in bezit van Jan Dionisius Viruly, raadslid en wethouder van Delft en voorzitter van de Bieslandse Bovenpolder (1862-1893). In 1858 kreeg hij toestemming om de veenplas in te dijken en droog te maken.

Tegenwoordig is de Delftse Hout een recreatiegebied en bestaat hoofdzakelijk uit een plas, bos en ander groen. De plas is gegraven (op de door Viruly drooggemaakte plek) in de jaren ‘70 door afgraving van zand ten behoeve van de aanleg van enkele nieuwe woonwijken in de omgeving. Ten zuiden van het Hertenkamp liggen de restanten van het oorspronkelijke veengebied, de Tweemolentjesvaart en de Nootdorpse plassen. Langs de Tweemolentjesvaart ligt een uniek veengebied dat rijk is aan orchideeën.

Ten zuiden van de Grote Plas ligt de Bieslandse polder. Deze wordt beheerd volgens de visie 'Boeren voor natuur’, waarbij men zoekt naar de mogelijkheden om landbouw, natuur en landschap met elkaar te verenigen. Lage polderplekken zijn in de jaren ingericht voor verhoging van de natuurwaarde. Er leven hier allerlei soorten watervogels, zoals weidevogels en de lepelaar bijvoorbeeld. Eind 2009 zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd en een slikgebied langs het Virulypad.

Het Bieslandse Bos is een jong, maar wel al heel gevarieerd, reservaatgebied van Staatsbosbeheer. Het bestaat niet alleen uit bos, maar ook uit moeras, ruigte en open polder. Het Bieslandse Bos is rond 1985 aangelegd voor de houtproductie, maar heeft nu een recreatiefunctie. Als je het Bieslandse Bos in gaat, kom je langs markante grenspalen met het wapenschild van Biesland uit de 16e eeuw. Deze palen zijn volgens Staatsbosbeheer “een ode aan de bewogen geschiedenis van het gebied”.

___________________________________________________________

Winkel

Hoeve Biesland Bieslandseweg 1 Delfgauw
Openingstijden:
maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

www.hoevebiesland.nl


Let op! Pluk en verzamel met respect, liefde en gezond verstand. Niet langs drukke wegen en plekken waar met bestrijdingsmiddelen wordt gespoten. Respecteer andermans eigendommen, volg aanwijzingen van de grondeigenaar of boswachter op en pluk met mate: alleen voor eigen gebruik en dus niet voor commerciële doeleinden. Laat altijd wat staan, hangen of groeien voor mensen en dieren die na jou komen. Gebruik een goed geïllustreerde flora of raadpleeg het internet als je planten en paddenstoelen nog moet leren kennen. Bij twijfel over de planten, bessen en paddenstoelen: laten staan!

De inhoud van de routebeschrijving en de bijbehorende recepten vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de samensteller van deze route.
 
print route print route
wandelroute Wandelroute vanuit Delft (8,8 km)
wanneer oogstenOogsttijd
het hele jaar
Winkel voor aanvullende ingrediëntenWinkel voor extra ingrediënten
  • Hoeve Biesland
streekrecepten
Streekrecept
Delftse Hout - foto Maurice Kruk
Noordkade - foto Maurice Kruk
Doorkijkje Bieslandse bos - foto Maurice Kruk
Polder van Biesland - foto Maurice Kruk
Bieslandse Bos - foto Maurice Kruk
Weilandwinkel - foto Maurice Kruk
Sleedoornbessen - foto Maurice Kruk
Vlierbessen - foto Maurice Kruk
bijbehorende recepten
Overige recepten
 
verder lezen
Verder lezen